• නිෂ්පාදන

GH-5KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය

1

 


නිෂ්පාදන විස්තර

GH5K-1
2 3 4

GH-SPE-7
GH5K-6

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

  නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

  • GH-30KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  • GH-1KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  • GH-3KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  • GH-10KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  • GH-50KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  • GH-20KW තිරස් අක්ෂ සුළං ටර්බයිනය
  කරුණාකර මුරපදය ඇතුළත් කරන්න
  යවන්න