banner1
1-1
banner2

GREF T NEWZE ENERGI .A

Biz hakda

“Qingdao Greef New Energy Equipment Co., Ltd” hemişelik magnit generatoryna we ýel turbinaly ulgam çözgüdine gönükdirilen global üpjün ediji.

Windel turbinasy, gidro turbinasy we beýleki täzelenip bilýän energiýa ulgamy üçin amatly 500 wattdan 5 megawattlyk hemişelik magnit öndürijilerini üpjün edýäris.

Windel turbinalarymyz pes başlangyç ýel tizligi, pes ses we owadan görnüş bilen garşy alýan dünýäniň çar künjeginde oturdyldy.

 • GREEF ENERGY, SGS, TUV, BUREAU VERITAS & INTERTEK tarapyndan barlanylýan üpjün ediji.Tölegden goramak, wagtynda ibermek we önümleriň hili Alibaba.com tarapyndan gurnalýarGREEF ENERGY, SGS, TUV, BUREAU VERITAS & INTERTEK tarapyndan barlanylýan üpjün ediji.Tölegden goramak, wagtynda ibermek we önümleriň hili Alibaba.com tarapyndan gurnalýar

  Gözegçi üpjün ediji

  GREEF ENERGY, SGS, TUV, BUREAU VERITAS & INTERTEK tarapyndan barlanylýan üpjün ediji.Tölegden goramak, wagtynda ibermek we önümleriň hili Alibaba.com tarapyndan gurnalýar

 • GREEF inerener toparyndaky 50% işgär, ýel turbina meýdançasynda 12-20 ýyl iş tejribesine eýe.Satuw toparymyzyň hemmesi azyndan 3 ýyl tejribesi bolan CHINESE we Iňlis dili gürleýjisidir.GREEF inerener toparyndaky 50% işgär, ýel turbina meýdançasynda 12-20 ýyl iş tejribesine eýe.Satuw toparymyzyň hemmesi azyndan 3 ýyl tejribesi bolan CHINESE we Iňlis dili gürleýjisidir.

  Professional topar

  GREEF inerener toparyndaky 50% işgär, ýel turbina meýdançasynda 12-20 ýyl iş tejribesine eýe.Satuw toparymyzyň hemmesi azyndan 3 ýyl tejribesi bolan CHINESE we Iňlis dili gürleýjisidir.

 • “GREEF ENERGY” güýçli çeýeligi we bäsdeşlik ukyplary bilen umumy ulgam çözgüdini özleşdirip biler, eltip boljak hyzmatymyz öz içine alýar, emma munuň bilen çäklenmeýär: umumy dizaýn meýilnamasy, prinsip çyzgysy, 3D görkezişler, fiziki, köpçülikleýin önüm gowşurylyşy, hil gözegçiligi we ondan soň satuw hyzmaty.Çalt hyzmat ulgamy bilen müşderilerimize çykdajylary we wagty tygşytlamaga kömek edip bileris.“GREEF ENERGY” güýçli çeýeligi we bäsdeşlik ukyplary bilen umumy ulgam çözgüdini özleşdirip biler, eltip boljak hyzmatymyz öz içine alýar, emma munuň bilen çäklenmeýär: umumy dizaýn meýilnamasy, prinsip çyzgysy, 3D görkezişler, fiziki, köpçülikleýin önüm gowşurylyşy, hil gözegçiligi we ondan soň satuw hyzmaty.Çalt hyzmat ulgamy bilen müşderilerimize çykdajylary we wagty tygşytlamaga kömek edip bileris.

  Ulgam dizaýn ukyby

  “GREEF ENERGY” güýçli çeýeligi we bäsdeşlik ukyplary bilen umumy ulgam çözgüdini özleşdirip biler, eltip boljak hyzmatymyz öz içine alýar, emma munuň bilen çäklenmeýär: umumy dizaýn meýilnamasy, prinsip çyzgysy, 3D görkezişler, fiziki, köpçülikleýin önüm gowşurylyşy, hil gözegçiligi we ondan soň satuw hyzmaty.Çalt hyzmat ulgamy bilen müşderilerimize çykdajylary we wagty tygşytlamaga kömek edip bileris.

GREF T NEWZE ENERGI .A

PERMANENT MAGNET GENERATORYGÖRNÜŞ
TEHNIK

Kuwwat, aýlanan tizlik, naprýa .eniýe düzülip bilner

GREF T NEWZE ENERGI .A

Näme üçin bizi saýlamaly?

★ Býuro, SGS, TUV, INTERTEK Barlanylan üpjün ediji
Al Alibaba.com-daky ähli 5 ýyldyzly generator önümlerini iň gowy 3 üpjün ediji
★ Önümleriň hili we wagtynda eltilmegi Alibaba.com tarapyndan kepillendirilýär
-20 12-20 ýyllyk tejribe inereneri we QC topary
★ 7 gün * Wagt hyzmatynda 24 sagat
Sales Satuwdan soňky hyzmatlara üns beriň
★ Bir gezeklik ýöriteleşdirilen ulgam çözgütleri
60 60-dan gowrak ýurt bilen söwda tejribesi
★ CE, RoHS şahadatnamasy
EM OEM, ODM kabul edilýär

Paroly giriziň
Iber