• önüm
  • Windel turbinasynyň güýji egrisi

    Windel turbinalarynyň güýji egrisi Kuwwat egrisi garaşsyz üýtgeýji (X) hökmünde ýel tizliginden durýar, işjeň güýç koordinat ulgamyny döretmek üçin garaşly üýtgeýän (Y) hökmünde hereket edýär.Windeliň tizliginiň we işjeň güýjüniň ýaýramagy, egri egri bilen üpjün edilendir ...
    Koprak oka
  • Windel energiýasy matematika hasaplamalary

    Windel energiýasy matematika hasaplamalary - Windel turbinanyňyzyň süpürilen ýerini ölçemek windel turbinanyňyzyň netijeliligini seljermek isleseňiz, pyçaklaryňyzyň süpürilen ýerini ölçäp bilmek möhümdir.Süpürilen ýer ...
    Koprak oka
Paroly giriziň
Iber