• produkt
  • Kurba e fuqisë së turbinës me erë

    Kurba e fuqisë së turbinave me erë Kurba e fuqisë përbëhet nga shpejtësia e erës si një ndryshore e pavarur (X), fuqia aktive vepron si ndryshore e varur (Y) për të krijuar sistemin e koordinatave.Një parcelë shpërndarjeje e shpejtësisë së erës dhe fuqisë aktive është e pajisur me një kurbë të përshtatshme ...
    Lexo më shumë
  • Llogaritjet matematikore të energjisë së erës

    Llogaritjet matematikore të energjisë së erës - Matja e zonës së fshirë të turbinës suaj me erë Të qenit në gjendje të matni zonën e fshirë të fletëve tuaja është thelbësore nëse doni të analizoni efikasitetin e turbinës tuaj me erë.Zona e fshirë...
    Lexo më shumë
Ju lutemi shkruani fjalëkalimin
Dërgo