• ผลิตภัณฑ์
  • เส้นโค้งพลังงานกังหันลม

    เส้นโค้งกำลังของกังหันลม เส้นโค้งกำลังประกอบด้วยความเร็วลมเป็นตัวแปรอิสระ (X) กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานทำหน้าที่เป็นตัวแปรตาม (Y) เพื่อสร้างระบบพิกัดกราฟกระจายของความเร็วลมและกำลังไฟฟ้าถูกติดตั้งด้วยเส้นโค้งที่เหมาะสม...
    อ่านเพิ่มเติม
  • การคำนวณทางคณิตศาสตร์พลังงานลม

    การคำนวณทางคณิตศาสตร์พลังงานลม - การวัดพื้นที่กวาดของกังหันลมของคุณ ความสามารถในการวัดพื้นที่กวาดของใบพัดเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกังหันลมพื้นที่กวาด...
    อ่านเพิ่มเติม
กรุณากรอกรหัสผ่าน
ส่ง