• produkt
  • Vindkraftskurva

    Vindkraftkurvan Effektkurvan är sammansatt av vindhastigheten som en oberoende variabel (X), den aktiva effekten fungerar som den beroende variabeln (Y) för att upprätta koordinatsystemet.Ett spridningsdiagram över vindhastighet och aktiv effekt är försedd med en passande kurva...
    Läs mer
  • Vindenergi matematiska beräkningar

    Matematiska beräkningar av vindenergi - Mätning av din vindkrafts sveparea Att kunna mäta dina blads svepande yta är avgörande om du vill analysera effektiviteten hos ditt vindturbin.Det sopade området...
    Läs mer
Vänligen ange lösenordet
Skicka