• produkt
  • Výkonová krivka veternej turbíny

    Výkonová krivka veterných turbín Výkonová krivka sa skladá z rýchlosti vetra ako nezávislej premennej (X), činný výkon pôsobí ako závislá premenná (Y) na vytvorenie súradnicového systému.Bodový graf rýchlosti vetra a činného výkonu je vybavený fit krivkou...
    Čítaj viac
  • Matematické výpočty veternej energie

    Matematické výpočty veternej energie – meranie plochy zdvihu vašej veternej turbíny Schopnosť zmerať plochu zdvihu vašich lopatiek je nevyhnutná, ak chcete analyzovať účinnosť vašej veternej turbíny.Zametaná oblasť...
    Čítaj viac
Zadajte heslo
Odoslať