• sản phẩm
  • Đường cong công suất tuabin gió

    Đường cong công suất tuabin gió Đường cong công suất bao gồm tốc độ gió như một biến độc lập (X), công suất hoạt động đóng vai trò là biến phụ thuộc (Y) để thiết lập hệ tọa độ.Biểu đồ phân tán của tốc độ gió và công suất hoạt động được trang bị một đường cong phù hợp...
    Đọc thêm
  • Tính toán năng lượng gió

    Tính toán toán học năng lượng gió - Đo diện tích quét của tuabin gió của bạn Việc có thể đo diện tích quét của các cánh quạt là điều cần thiết nếu bạn muốn phân tích hiệu suất của tuabin gió.Diện tích quét...
    Đọc thêm
Xin vui lòng nhập mật khẩu
Gửi