• produkt
  • 1. Softueri i monitorimit të KONTROLLIT TË NGARIMEVE MPPT
  • 2. Softueri i konfigurimit të DTU WIFI
  • 3. Softueri i asistencës në distancë
  • 4. Aplikacioni DataM Andriod
  • 5. Aplikacioni DataM ios
  • 6. Katalogu i Turbinave me Erë të Boshtit Horizontal
  • 7. Katalogu i Turbinave me Erë të Kontrollit të Pitch
  • 8. Katalogu i gjeneratorëve të magnetëve të përhershëm
  • 9. Katalogu i Turbinave me Erë me Bosht Vertikal

Ju lutemi shkruani fjalëkalimin
Dërgo