• önüm

Kompaniýanyň tertibi

Qingdao Greef New Energy Equipment Co., Ltd.isHemişelik magnit generatoryna we ýel turbina ulgamyna ünsi jemleýän global üpjün edijiçözgüt.

Customöriteleşdirilen 500 watt üpjün edýäristo 5megawattWindel turbinasy, gidro turbina we beýleki täzelenip bilýän energiýa ulgamy üçin amatly hemişelik magnit generatorlary.

Windel turbinamyzsBütin dünýäde gurnalanbilen garşy aldypes başlangyç ýel tizligi, pes ses webowadan görnüşi.

In engineener toparymyzdaky 50% işgär 12-20ýyllyk tejribesi,müşderilere umumy ulgam çözgüdini düzmäge kömek edip bileriswgüýçli çeýeligi we bäsdeşlik ukyplaryny,biziňgowşurylyp bilinjek hyzmat öz içine alýar, ýöne munuň bilen çäklenmeýär: umumy dizaýn meýilnamasy, prinsip çyzgysy, 3 D görkeziş, nusga fiziki, köp önüm öndürmek, hil gözegçiligi we satuwdan soňky hyzmat.Çalt hyzmat ulgamy bilen müşderilerimize çykdajylary we wagty tygşytlamaga kömek edip bileris.

GREFÖnümler Europeewropa, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika we beýleki ýurtlar ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edildi.Productshli önümlerde 3 bilen C E tassyklamalary barto 5 ýyl kepillik, hil we wagtynda eltiş Alibaba tarapyndan kepillendirilýär.

Kompaniýa döredilen gününden başlap, täzelenip bilýän energiýanyň güýji arkaly arzan, ygtybarly elektrik üpjün etmek wezipesimize höwesli ynanýanlar bolduk.G-e bolan goldawyňyz we ynamyňyzrifşygarymyzdan başlap ýaşaýar "Dünýäni ýaşyl energiýa bilen güýçlendiriň", çalt täzelenmäge we paýlanan gaýtadan dikeldilýän energiýada jogapkär üpjün ediji bolmaga mümkinçilik berdi.

qiantai

Ofisimiz

b2
b1
b3

Zawodymyz

f1
f2
f3
f4
f5
f6

Şahadatnama

zs11
zs2
zs3
zs4
zs5
zs6
zs7
zs8
zs9
zs10

Paroly giriziň
Iber